Моделноляти протези

  • кламерни;
  • със стави;
  • траверси;
  • резета;
  • със фрезелементи;

Случай 1

Случай 2

Случай 3

Случай 4

Едностранна със става