Термопласт протези

Термопласт протезите, наричани още керамични конструкции или високо естетични конструкции се изработват от термопластични полимери. Те са гъвкави. В тях не участва метал.
За тези материали е характерно че имат пълна биологична съвместимост и не предизвикват алергии. Осигуряват висока естетичност на протезите, давайки възможност куките за прикрепване да са пластмасови.

Термопластите не имбибират, т.е. не се пропиват от течностите, изобилстващи в устната кухина. И още – не са разтворими и полимерите не се отлагат в организма.

Високата им гъвкавост и механична устойчивост отдалечава във времето момента на деформация на протезите и им осигурява дълъг срок на използване.