Снемаеми и неснемаеми протези

Снемаемите протези могат да са както частични, така и тотални – при частично или пълно обеззъбяване. Частичните се захващат за останалите налични зъби. Протезите се свалят и се почистват всеки ден , трябва да се поддържат в много добро състояние.

Поставянето на тотални протези е трудоемък процес и изисква търпение от страна на пациента. Тъй като този вид протези няма къде да бъдат захванати, задържането им става посредством слюнката, следвайки тъканните особености и структура на устната кухина, като лигавица и меки части. При невъзможност протезите да се закрепят по-естествен път се прибягва до други методи, като лепила, импланти, магнити и др. подобни. Проблемът се решава като се поставят поне два импланта, които позволяват доброто „закопчаване” на протезата.

Неснемаеми са всички мостове, коронки, фасети.
Те се изработват от благородни и неблагородни метали, керамика металокерамика и фотополимер.
Фасетите се използват за корекция и възстановяване на повърхностни увреждания на зъбите. Те се правят по отливка от предварително подготвения зъб и се залепват/инкрустират на него.