Фотополимери

Фотополимери са композитни материали, променящи свойствата си под въздействието на светлината. Специални клинични разновидности се използват в зъболечението за възстановяване и протезиране на зъбите. С тях се работи лесно, безвредни са и позволяват постигането на добри естетически резултати. Достъпни са като цена. Служат за изготвяне на пломби, фасети и вставки, корони – включително щифтови, мостове (с карбонов скелет).

Изключително подходящи са за директно възстановяване в зъболекарския кабинет на пукнатини и счупвания. Обработените с фотополимери увредени и/или оцветени зъби, както и протезите, по нищо не се различават от естествените. Те са здрави и трайни, дълго запазват добрата си визия и връщат красивата ви, покоряваща усмивка.

  • Фотополимери

    /ADORO – IVOCLAR/ – корони, мостове, фасети, вставки;

Мостовете се изработват с карбонов скелет (“Vectris”)

  • Фотополимерна щифтова корона