Плакови протези

Термопласт протези (ТПл.пр.) “PolyapresSystem” – Bredent – микро, частични, тотални, скелетирани

Случай 1

Комбинация с пластмасов фронтален мост