Полезно

Моделноляти протези

Моделноляти протези Моделнолятите протези се отливат по модел, изработен с восък…

Плакови протези

Плаковите протези се изработват от биопоносима полиакрилатна пластмаса…

Термопласт протези

Термопласт протезите, наричани още керамични конструкции или високо естетични конструкции…

Металокерамика

Металокерамичните дентални конструкции отдавна са нещо обичайно…