Моделноляти протези

Моделнолятите протези се отливат по модел, изработен с восък. Основата на конструкцията и захващащите елементи са от много фин метал. Върху него се монтира пластмаса с цвят като този на венците. В пластмасовата част се вграждат зъбите.

Здравината на конструкцията позволява протезата като цяло да е по-редуцирана, да оставя свободни езика и небцето, което осигурява по-добър комфорт. Облекчава се говорът и не се затрудняват вкусовите усещания. Ликвидира се гаденето.

Протезите остават стабилни при хранене.

Видът и начинът на захващане на моделнолятите протези зависи от броя и мястото на останалите здрави зъби в устата на пациента.