За нас

В МТЛ с дейност „зъботехника” по закон се произвеждат само и единствено специализирани стоматологични зъбопротезни конструкции и апарати. Това означава , че произвеждаме зъбни протези, терапевтични апарати и др. такива, свързани със стоматологичното ортопедично лечение, стоматологичната терапия и стоматологичната козметика. Изработват се по различни технологични методи, със специални за това машини и инструменти, както и от различни за тази цел стоматологични материали ( по изискване на „Стандарт по зъботехника”).

Дейността на Фирмата се извършва в собствено, лицензирано по „Закона за лечебните заведения” помещение, отговарящо на изискванията за производство.

История на фирмата

Официално фирмата съществува от началото на 2000г. и от тогава реално има собствено лице на пазара, но дейността ѝ е започнала още в края на 1996г. Развитието ѝ е динамично имайки в предвид предлаганите в началото 4 вида услуги и тези в момента надвишаващи 40. Това е резултат от внедряването на нови за фирмата технологии за производство на зъбни протези и апарати, което е обвързано със закупуването на съвременно техническо оборудване, разширяване на производствените площи, увеличаване броя и квалификацията на кадровия състав, повишаване ефективността и качеството на производството. В началото лабораторията работеше с много ограничен брой стоматологични практики (2 на брой). Днес поръчки се получават и от различни градове на България, което е показателно за възходящото развитие на дейността на фирмата.