За нас

В МТЛ с дейност „зъботехника” по закон се произвеждат само и единствено специализирани стоматологични зъбопротезни конструкции и апарати. Това означава, че произвеждаме зъбни протези, терапевтични апарати и др. такива, свързани със стоматологичното ортопедично лечение, стоматологичната терапия и стоматологичната козметика.

Изработват се по различни технологични методи, със специални за това машини и инструменти, както и от различни за тази цел стоматологични материали (по изискване на „Стандарт по зъботехника”).

Дейността на Фирмата се извършва в собствено, лицензирано по „Закона за лечебните заведения” помещение, отговарящо на изискванията за производство.

История на фирмата

Официално фирмата съществува от началото на 2000 г. и от тогава има собствено лице на пазара, но дейността ѝ е започнала още в края на 1996 г. Развитието ѝ е динамично имайки в предвид предлаганите в началото 4 вида услуги и тези в момента надвишаващи 40.

Това е резултат от внедряването на нови за фирмата технологии за производство на зъбни протези и апарати, което е обвързано със закупуването на съвременно техническо оборудване, разширяване на производствените площи, увеличаване броя и квалификацията на кадровия състав, повишаване ефективността и качеството на производството.

В началото лабораторията работеше с много ограничен брой стоматологични практики (2 на брой). Днес поръчки се получават и от различни градове на България, което е показателно за възходящото развитие на дейността на фирмата.

Използване на висококачествени зъботехнически изделия

Покриване на международните патенти за качество

Готови решения за стоматолози и стоматологични центрове

Високо качество и трайни продукти на разумна цена

Професионални зъботехнически изделия и услуги
Потърсете ни

Разгледайте актуални цени на продуктите
Ценоразпис